Yrityksen johtamisjärjestelmä kuvaa yrityksen johtamisen systematiikan. Usein kuvaus alkaa hallituksesta ja yrityksen strategiasta ja laskeutuu myyntiin ja tuotantoon viikkotasolle saakka.

Asiakkaamme pyytävät meitä osallistumaan johtamisjärjestelmän rakentamiseen kun:

Myyntitoiminnan audit ja analyysi osoittavat, että johtamisessa on epäjatkuvuutta ja puutteita.

Yrityksen johto haluaa varmistaa johtamisella strategian toteutumisen.

Johtaminen on tempoilevaa, ad hoc tyyppistä, päätöksiä tehdään ja vedetään kohta takaisin.

Yrityksen tavoitteiden ja asiakasrajapinnassa tapahtuvan päivittäisen työn välillä on katkos.

Ollaan turhauduttu suunnittelemattomuuteen.

Henkilöstön osaaminen ja työhalu ohjaa strategiaa eikä strategia ohjaa henkilöstön tekemistä.

Jokaisessa yrityksessä on olemassa johtamisjärjestelmän elementtejä käytössä abstraktilla tasolla. Osallistumme ja tuemme asiakasyrityksen johtamisjärjestelmän täydentämistä konkreettisiksi ja sen implementointia käytäntöön.

Johtamisjärjestelmän tuloksina asiakkaamme saavat pitkäaikaisen kasvun moottorin. Kilpailijoiden on lähes mahdoton kopioida yrityksen johtamisjärjestelmää.

Kalle veti suuryrityksen myyntiryhmää, joka nosti sille asetettua tavoitetta itse ensin 20 %:lla ja ylitti korottamansa tavoitteen 150 %:lla.

Hannun johtaman yrityksen yritysostojen integraatio oli epäonnistunut kolmen vuoden ajan, mutta ehdotusteni avulla Hannu integroi organisaation puolessa vuodessa yhteisen strategian toteutukseen.

Pekan yrityksellä oli kymmenien vuosien toimintahistoria. Uuden johtamisjärjestelmän ansiosta sen tulos kasvoi yrityksen koko historian suurimmaksi johtamisjärjestelmän rakentamista seuraavana vuonna.

Iso elintarvikealan yritys nosti markkinaosuutensa vain vuodessa strategiassa asetettuun kolmen vuoden tavoitteeseen toimivan johtamisjärjestelmän avulla.

Asiakkaamme kuvaa kokemuksiaan näin:

”Saimme myynnin johtamiselle hyvän rungon ja rytmin sekä myynnin johtamiselle suunnitelmallisen toimintatavan. Tuloksena myynnin määrä on noussut, myös myynnin tasaisuus ja ennustettavuus on parantunut. Olemme tyytyväisiä Heikki Luoman panokseen.” Petri Suni, toimitusjohtaja, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Kun haluat vaihtaa ajatuksia johtamisjärjestelmästä ja sen rakentamisesta, soita Heikki Luomalle numeroon 040 550 9200 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen heikki.luoma(at)actional.fi (Korvaa (at) merkit @:llä).

Lisää johtamisjärjestelmästä

Strategian tehokas toteutus organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän avulla

5 asiaa hyvän myyntistrategian laatimiseen ja menestykselliseen toteutukseen

Yrityksen b2b -myyntiprosessin kehittäminen