Yrityksen johtamisjärjestelmä

Yrityksen johtamisjärjestelmä kertoo, miten yritystä johdetaan systemaattisesti ja järjestelmällisesti. Usein kuvaus alkaa hallituksesta ja yrityksen strategiasta ja laskeutuu myyntiin ja tuotantoon viikkotasolle saakka.

Johtamisjärjestelmän osat

Johtamisjärjestelmän osia ovat suunnittelu (plan), suunniteltujen toimenpiteiden toteutus (do), toteutuksesta syntyneiden tulosten seuranta ja analyysi (check) ja korjaavat toimenpiteet (act). Johtamisjärjestelmästä käytetään myös nimitystä PDCA-kehitysykli.

Johtamisjärjestelmän rytmi

Johtamisjärjestelmän rytmi tarkoittaa PDCA-kierroksen rytmiä. Yrityksen hallituksen tasolla ja yrityksen johtoryhmän tasolla johtamisjärjestelmän rytmi on hitaampi kuin yrityksen alimmassa suorittavassa kerroksessa. Ylimmän kerroksen suunnittelun aikajänne on vastaavasti pidempi kuin alimmassa kerroksessa.

Myyntihenkilöstölle tyypillinen johtamisjärjestelmän rytmin aikajänne on viikko. Myynnin johdon aikajänne on oltava sitä pidempi ja yrityksen ylimmän johdon aikajänne on oltava myynnin johdon aikajännettä pidempi.

Toimivassa johtamisjärjestelmässä ylemmän kerroksen suunnittelun pitkä aikajänne antaa suunnan alemmalle kerrokselle.

Alemman kerroksen suunnitelma on ylemmän kerroksen keino.

Hyvin toimivan johtamisjärjestelmän rytmiikkaan kuuluvat kokoukset. Kokouksissa käsitellään korjaavat toimenpiteet (act) esimerkiksi strategiaan kerran vuodessa ja myynnin suunnitelmaan kerran viikossa.

Actional tukee johtamisjärjestelmän rakentamista ja käyttöönottoa

Asiakkaamme pyytävät meitä osallistumaan johtamisjärjestelmän rakentamiseen kun:

  • Yrityksen johto haluaa varmistaa johtamisella strategian toteutumisen.
  • Johtaminen on tempoilevaa, ad hoc tyyppistä, päätöksiä tehdään ja vedetään kohta takaisin.
  • Yrityksen tavoitteiden ja asiakasrajapinnassa tapahtuvan päivittäisen työn välillä on katkos.
  • Ollaan turhauduttu suunnittelemattomuuteen.
  • Henkilöstön osaaminen ja työhalu ohjaa strategiaa eikä strategia ohjaa henkilöstön tekemistä.

Jokaisessa yrityksessä on jo johtamisjärjestelmä

Jokaisessa yrityksessä on olemassa johtamisjärjestelmän elementtejä käytössä abstraktilla tasolla. Osallistumme ja tuemme asiakasyrityksen johtamisjärjestelmän täydentämistä konkreettiseksi ja johtamisjärjestelmän implementointia käytäntöön.

Johtamisjärjestelmän tuloksina asiakkaamme saavat pitkäaikaisen kasvun moottorin. Kilpailijoiden on lähes mahdoton kopioida yrityksen johtamisjärjestelmää.

Kalle veti suuryrityksen myyntiryhmää, joka nosti sille asetettua tavoitetta itse ensin 20 %:lla ja ylitti korottamansa tavoitteen 150 %:lla.

Hannun johtaman yrityksen yritysostojen integraatio oli epäonnistunut kolmen vuoden ajan, mutta ehdotusteni avulla Hannu integroi organisaation puolessa vuodessa yhteisen strategian toteutukseen.

Pekan yrityksellä oli kymmenien vuosien toimintahistoria. Uuden johtamisjärjestelmän ansiosta sen tulos kasvoi yrityksen koko historian suurimmaksi johtamisjärjestelmän rakentamista seuraavana vuonna.

Iso elintarvikealan yritys nosti markkinaosuutensa vain vuodessa strategiassa asetettuun kolmen vuoden tavoitteeseen toimivan johtamisjärjestelmän avulla.

Asiakkaamme kuvaa omia kokemuksiaan johtamisjärjestelmän rakentamisesta näin:

”Saimme myynnin johtamiselle hyvän rungon ja rytmin sekä myynnin johtamiselle suunnitelmallisen toimintatavan. Tuloksena myynnin määrä on noussut, myös myynnin tasaisuus ja ennustettavuus on parantunut. Olemme tyytyväisiä Heikki Luoman panokseen.” Petri Suni, toimitusjohtaja, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö.
Lisää aiheeseen liittyviä kirjoituksia Actionalin Katsauksessa: