Olet ehkä joskus ihmetellyt miksi ihmisten on vaikea tehdä yhteistyötä. Miksi joskus yksinkertaisista asioista syntyy iso ongelma? Jostakin sanotaan hänen olevan vaikea ihminen. Puhutaan henkilökemioista.

Syy voi olla työtehtävissä, mutta toinen syy voi olla, että henkilöillä on eri pyrkimykset. Heillä on erilaiset luontaiset prioriteetit. Erilaisuudesta aiheutuu kitkaa työyhteisöön. Toisaalta erilaiset ihmiset ovat hyödyllisiä. Erilaisuus on monimuotoisuutta.

DiSC paljastaa etteivät ihmiset ole erilaisia kiusatakseen toisiaan

Ihmiset vain toteuttavat omia pyrkimyksiään: päättää nopeasti ja suoraan, virheettömyys ja täsmällisyys, olla innostunut ja optimistinen tai hienotunteinen ja tilanteisiin mukautuva.

DiSC:ssä erilaisia pääpyrkimyksiä nimitetään D-, i-, S- ja C-kirjaimilla. Mitä kukin kirjain merkitsee, siitä saat tarkempaa tietoa malliraporteissa, jotka voit tilata tästä:

DiSC auttaa ymmärtämään paremmin toinen toistaan

Yksi DiSC-raportti on nimeltään Vertailuraportti. Se antaa kahdelle henkilölle tietoa miten tulla paremmin toimeen toistensa kanssa. Kumpikin henkilö saa oman vertailuraporttinsa, jossa on ohjeet toisen kanssa työskentelyyn.


Video: Disc käyttäytymistyylit ja strategian jalkauttaminen

DiSC kertoo kuinka käyttäytymiseen voi vaikuttaa

Älykkyys ja temperamentti ovat hyvin pysyviä. Ne on varhaislapsuudessa kehittyneitä tai perinnöllisiä ominaisuuksia eikä niitä voi muuttaa.

Käyttäytymiseen voi vaikuttaa. Se on lohdullista. Jokainen voi vaikuttaa omaan käytökseensä ja huomioida muut. Tietty käyttäytymistyyli ei ole kiveen hakattua.

Mikael Nederström Psycolta tutkii käyttäytymistä. Hän on sanonut, että johtajalle ”hyvä itsetuntemus on jopa tärkeämpi ominaisuus kuin itse persoonallisuus”.

DiSC:iin liittyviä artikkeleita

Actionalin Katsauksessa on artikkeleita, jotka liittyvät ihmisten käyttäytymistyyleihin, joita DiSC kuvaa. Katsaus on sähköposti, joka ilmestyy kuukausittain ja sisältää asiantuntija-artikkeleita strategian toteuttamiseen myyntitoiminnassa.

Teknisen henkilökunnan motivointi

Onko totta että myyjän ensin myytävä itsensä?

Mitä sitten ajatteletkin työpaikan poliittisesta pelistä voi käsityksesi muuttua luettuasi tämän

Sabotoitko itseäsi ettet menestyisi?

Se mitä olet, ei ole niin tärkeää kuin se, että tiedät mitä olet

Kun tuntee oman käyttäytymistyylinsä, se auttaa parantamaan kommunikaatiota, vähentämään ristiriitoja, turhautuneisuutta ja kehittymään tiimin jäsenenä, esimiehenä ja myyjänä.

Eikä vain siksi, että tuntee oman käytöksensä, vaan myös siksi, että tunnistaa myös alaisten, kollegojen, esimiesten ja asiakkaitten pyrkimyksiä ja oppii vastaamaan niihin rakentavasti.

Oman DiSC-profiilin saa vastaamalla netissä kysymyksiin

Oman profiilin saa helposti vastaamalla netissä muutamaan kysymykseen. Vastaamisen kuluu aikaan vain 15-20 minuuttia.

DiSC-profiileilla on yli 40 miljoonaa käyttäjää ympäri maailman ja sillä on 30 vuoden tutkimushistoria takana.

DiSC Certified Trainer Blue
Heikki Matias Luoma on sertifioitu DiSC-valmentaja

Vastaan kysymyksiisi, saat lisätietoja tai tarjouksen, jos haluat. Ota yhteyttä! Numeroni on 040 5509200 ja s-postiosoitteeni on heikki.luoma[at]actional.fi.