1. Rekisterin pitäjä

Actional Oy
Hepokalliontie 2, 00850 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Heikki Matias Luoma
p. 040 5509200
S-posti: heikki.luoma[at]actional.fi.

3. Rekisterin nimi

Actional Oy:n markkinointi – ja asiakasrekisteri.

4. Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitoon.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
nimi
posti- ja sähköpostiosoitteet
puhelinnumerot
tehtävä ja asema yrityksessä
tilaus-, laskutus- ja Actionalin Katsauksen käyttötiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään henkilöiltä itseltään, kaupparekisteristä ja yritysten julkaisemista päättäjätiedoista.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja markkinointi – ja asiakasrekisterin tekniseen toteuttamiseen yhteistyökumppaneilleen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.