Coachaan strategiaa käytäntöön myyntitoiminnassa

Ajattelet toisin
Yrityksen tehtävä on hankkia asiakkaita ja innovoida – Peter Drucker

Strategian toteuttamista pidetään yleisesti strategian laatimista vaikeampana. On helpompi kirjoittaa strategiset aikomukset kuin saada ne käytännössä toteutettua.

Monet syy aiheuttavat vaikeuksia toteuttamiselle. Ne voivat liittyä yrityksen sisäisiin ongelmiin, mutta vaikeuksien syy voi olla myös ulkoiset nopeat muutokset.

Strategian toteuttamisen vaikeudet ovat aina yritykselle ominaisia, ja siksi ei ole olemassa yhtä yleispätevää mallia, jolla strategian toteutus onnistuisi kaikilta. Yrityksen on luotava omansa.

“Strategia ilman taktiikkaa on hitain tie voittoon. Taktiikka ilman strategiaa on kohinaa ennen tappiota” 

Sun Tzu

Olen erikoistunut coachaamaan strategiaa käytäntöön ja nimenomaan myyntitoiminnassa. Tarkoitus on, että yritys saa strategiansa toimimaan nopeammin ja tehokkaammin ensisijaisesti olemassa olevilla voimavaroillaan.

Käytän coachaavia menetelmiä ja tarvittaessa yhdistän ne asiantuntijaneuvoihin. Tarkoitus on hyödyntää johdon ja henkilöstön älyä, järkeä ja henkistä energiaa toteutuksen onnistumisen varmistamiseksi.

“Vaikka strategia olisi kuinka kaunis on ajoittain katsottava tuloksia”  

 Sir Winston Churchill

Eräitä asiakkaitteni saamia tuloksia

  • Toimitusjohtaja oli huolissaan, ettei koko henkilöstölle riittänyt työtä ja seuraavana kuukautena hän palkkasi kaksi uutta konsulttia ja kuudessa kuukaudessa konsulttien määrä kaksinkertaistui. Vuodessa asiakas nosti kk-laskutuksensa viisinkertaiseksi.
  • Suuren yrityksen myyntiryhmä nosti ensin tavoitettaan 20 %:lla ja ylitti korotetun tavoitteen 300 %:sti.
  • Myyntijohtaja nosti myyntinsä 2,5 kertaiseksi yhdessä vuosineljänneksessä, tuplasi uudelleen seuraavassa ja puolessa vuodessa hän nelinkertaisti myynnin.
  • Yritys nosti myyntinsä 12-kertaiseksi neljässä viikossa.
  • Keskisuuressa yrityksessä oli neljän vuoden ajan yritetty siirtyä ratkaisumyyntiin, kunnes yritys laati muutossuunnitelman ja toteutti sen puolessa vuodessa.
  • Suuryritys oli yrittänyt integroida yritysostoja kolmen vuoden ajan ja toteutti integraation lopulta puolessa vuodessa ja organisaatio alkoi toteuttaa uutta yhteistä strategiaa.
  • Yrityksen kenttämyynti oli ohjannut johtoa ja uusi toimitusjohtaja halusi johdon ohjaavan kenttämyyntiä. Yritys sai neljässä kuukaudessa myynnin johtamisjärjestelmän ja myynti alkoi kasvaa taantumasta huolimatta nousten vuodessa yrityksen sen astisen historian suurimmaksi

“Strategian toteutus on vastuu, joka joko tekee johtajan tai murtaa hänet”    

Alan Branche ja Sam Bodley-Scott

Asiakkaani ovat pääasiassa asiantuntijapalveluja ja teknologiaa Suomessa ja ulkomailla myyviä yrityksiä, joiden asiakkaat ovat toisia yrityksiä.

Olen saavuttanut hyviä tuloksia muille yrityksille, mutta ole tietenkään ole mikään taikuri, joka sormia napsauttamalla saa asiakkaansa strategian toteutumaan.

Jos olet kiinnostunut lisäresurssista strategiasi toteutukseen myyntitoiminnassa, niin hyvä ensi askel on sopia lyhyt puhelinpalaveri tai tapaaminen. Arvioimme sovimmeko toisillemme.

allekirjoitus

Heikki Matias Luoma
Actional Oy
p. 040 550 9200
heikki.luoma(at)actional.fi

PS. Actionalin Katsaus ja e-kirjat ovat itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden käytettävissä.