Yrityksen johtamisjärjestelmä kuvaa yrityksen johtamisen systematiikan. Usein kuvaus alkaa hallituksesta ja yrityksen strategiasta ja laskeutuu myyntiin ja tuotantoon viikkotasolle saakka.

Asiakkaamme pyytävät meitä osallistumaan johtamisjärjestelmän rakentamiseen kun:

  • Yrityksen johto haluaa varmistaa johtamisella strategian toteutumisen.
  • Johtaminen on tempoilevaa, ad hoc tyyppistä, päätöksiä tehdään ja vedetään kohta takaisin.
  • Yrityksen tavoitteiden ja asiakasrajapinnassa tapahtuvan päivittäisen työn välillä on katkos.
  • Ollaan turhauduttu suunnittelemattomuuteen.
  • Henkilöstön osaaminen ja työhalu ohjaa strategiaa eikä strategia ohjaa henkilöstön tekemistä.

Jokaisessa yrityksessä on jo johtamisjärjestelmä

Jokaisessa yrityksessä on olemassa johtamisjärjestelmän elementtejä käytössä abstraktilla tasolla. Osallistumme ja tuemme asiakasyrityksen johtamisjärjestelmän täydentämistä konkreettisiksi ja sen implementointia käytäntöön.

Johtamisjärjestelmän tuloksina asiakkaamme saavat pitkäaikaisen kasvun moottorin. Kilpailijoiden on lähes mahdoton kopioida yrityksen johtamisjärjestelmää.

Kalle veti suuryrityksen myyntiryhmää, joka nosti sille asetettua tavoitetta itse ensin 20 %:lla ja ylitti korottamansa tavoitteen 150 %:lla.

Hannun johtaman yrityksen yritysostojen integraatio oli epäonnistunut kolmen vuoden ajan, mutta ehdotusteni avulla Hannu integroi organisaation puolessa vuodessa yhteisen strategian toteutukseen.

Pekan yrityksellä oli kymmenien vuosien toimintahistoria. Uuden johtamisjärjestelmän ansiosta sen tulos kasvoi yrityksen koko historian suurimmaksi johtamisjärjestelmän rakentamista seuraavana vuonna.

Iso elintarvikealan yritys nosti markkinaosuutensa vain vuodessa strategiassa asetettuun kolmen vuoden tavoitteeseen toimivan johtamisjärjestelmän avulla.

Asiakkaamme kuvaa omia kokemuksiaan johtamisjärjestelmän rakentamisesta näin:

“Saimme myynnin johtamiselle hyvän rungon ja rytmin sekä myynnin johtamiselle suunnitelmallisen toimintatavan. Tuloksena myynnin määrä on noussut, myös myynnin tasaisuus ja ennustettavuus on parantunut. Olemme tyytyväisiä Heikki Luoman panokseen.” Petri Suni, toimitusjohtaja, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Johtamisjärjestelmän osat

Johtamisjärjestelmän osia ovat suunnittelu, suunniteltujen toimenpiteiden toteutus, toteutuksesta syntyneiden tulosten seuranta ja analyysi ja korjaavat toimenpiteet.

Johtamisjärjestelmän rytmi

Yrityksen hallituksen tasolla ja yrityksen johtoryhmän tasolla johtamisjärjestelmän rytmi on hitaampi kuin yrityksen alimmassa suorittavassa kerroksessa.

Myyntihenkilöstölle tyypillinen johtamisjärjestelmän rytmin aikajänne on viikko. Myynnin johdon aikajänne on oltava sitä pidempi. Yrityksen ylimmän johdon aikajänne on oltava myynnin johdon aikajännettä pidempi.

Toimivassa johtamisjärjestelmässä ylemmän kerroksen pitkä aikajänne antaa suunnan alemmalle kerrokselle.

Alemman kerroksen suunnitelma on ylemmän kerroksen keino.

Johtamisjärjestelmästä on artikkeleita Actionalin Katsauksessa

Actionalin Katsaus on sähköpostitse kerran kuukaudessa lähetettävä uutiskirje, joka sisältää asiantuntija-artikkeleita strategian toteuttamisesta myyntitoiminnassa.

Strategian tehokas toteutus organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän avulla

5 asiaa hyvän myyntistrategian laatimiseen ja menestykselliseen toteutukseen

Yrityksen b2b -myyntiprosessin kehittäminen

Johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja parantamiseen liittyvistä asioista saa lisätietoja ottamalla yhteyttä Heikki Matias Luomaan.