Työskentelen yritysten kanssa, jotka haluavat nopeasti muuttaa ja kehittää myyntitoimintaansa tiedon pohjalta.

Toimitan asiantuntijapalveluja myyntitoiminnan nykytilan analysointiin, auditointiin ja myyntitoiminnan muutoksen hallintaan, joiden seurauksena asiakkaamme:

 • Kehittävät tavoiteasetannan menetelmiä ja systematiikkaa
 • Parantavat ongelmien ja haasteiden ratkaisukykyä
 • Nostavat myyntitoiminnan johtamisen systemaattisuutta
 • Muuttavat ja kehittävät myyntiorganisaatiota ja palkkausmalleja
 • Linkittävät yrityksen strategian myynnin päivittäiseen toimintaan


Analyysin ja auditin tuloksena asiakkaani pystyvät kohdistamaan muutoksen oikeisiin kohteisiin. Syntyy tuloksia nopeasti ja helposti. Asiakkaani kuvaavat kokemuksiaan auditoinnista ja analyysistä mm näin:

”On tapahtunut organisoituminen. Yksi liikkeellepanija oli haastattelujen tulokset. Herättiin siihen, mitä mieltä ihmiset on. Summa summarum sinun tekemä haastattelu oli draiveri tässä muutoksessa, joka tapahtui nopeammin kuin odotettiin. Havahduttiin siihen, että on kaksi leiriä. Se nopeutti ihan varmasti prosessia eikä oltais huomattu, että toimitaan eri tavoilla.” Myyntijohtaja

””Sulla hyvä palaute. Lopputulos oli asiallinen. Eniten arvoa oli, että annoit sysäyksen, että alettiin haluamaan muutosta.” Myynti- ja markkinointijohtaja

”Asiat joita tehtiin ja joita tapa on selkeästi puhdistanut porukan ilmapiiriä. Tää oli iso hyvä juttu. Prosessin myötä saatiin avattua ja puhuttu asioita, mitä ilman sua ei oltaisi tehty. Eniten arvoa oli siinä, että saatiin ihmiset sanomaan mitkä ei oltu sanottu.” Toimitusjohtaja


Asiakkaat pyytävät minua auditoimaan ja analysoimaan myyntitoimintaansa mm seuraavista syistä:

 • Yrityksen ja myyntitoiminnan johto haluavat ulkopuolisen objektiivisen varmistuksen suunnitellun muutoksen oikeellisuudesta.
 • Yritysjohto on yrittänyt tehdä muutoksen tuotemyynnistä ratkaisumyyntiin jopa muutaman vuoden ajan, mutta muutos on epäonnistunut.
 • Yritys on kasvanut yritysostoilla ja jokainen ostos on tuonut mukanaan uuden tavan toimia, jonka seurauksena myyntitoiminta on kirjavaa ja sekaista.
 • Yrityksen kasvu on laantunut ja kasvun moottori on hakusessa.
 • Myyntitoiminnan johtaminen ei toimi. Myynti on itseohjautuvaa eikä strategia jalkaudu.
 • Myynnin ilmapiiri on riitaisa, syyttelevä ja vastuuta välttelevä.


Minulla pitkä ja laaja kokemus myyntitoiminnan analyyseistä kymmenissä eri toimialojen yrityksissä ja olen kehittänyt menetelmät, joiden avulla tunnistan helposti ja nopeasti myyntitoiminnan pullonkaulat. Pystyn esittämään konkreettiset parannusehdotukset nopeasti. Organisaation ulkopuolisena olen objektiivinen arvioija. Haastattelen yrityksen johdon valitsemat parhaista parhaimmat ja tutustun kirjallisiin aineistoihin.

Kun haluat lisää selkeyttä ja varmuutta konkreettisista toimenpiteistä myynnin parantamiseen niin ota yhteyttä.