Asiakkaamme pyytävät meitä auditoimaan ja analysoimaan myyntitoimintaansa mm seuraavista syistä:

  • Yrityksen ja myyntitoiminnan johto haluavat ulkopuolisen objektiivisen varmistuksen suunnitellun muutoksen oikeellisuudesta.
  • Yritysjohto on yrittänyt tehdä muutoksen tuotemyynnistä ratkaisumyyntiin jopa muutaman vuoden ajan, mutta muutos on epäonnistunut.
  • Yritys on kasvanut yritysostoilla ja jokainen ostos on tuonut mukanaan uuden tavan toimia, jonka seurauksena myyntitoiminta on kirjavaa ja sekaista.
  • Yrityksen kasvu on laantunut ja kasvun moottori on hakusessa.
  • Myyntitoiminnan johtaminen ei toimi. Myynti on itseohjautuvaa eikä strategia jalkaudu.
  • Myynnin ilmapiiri on riitaisa, syyttelevä ja vastuuta välttelevä.

 

Olemme Actional Oy:ssä kehittäneet menetelmät, joiden avulla tunnistamme helposti ja nopeasti myyntitoiminnan pullonkaulat ja pystymme esittämään konkreettiset parannusehdotukset nopeasti.

Sen tuloksena asiakkaamme pystyvät kohdistamaan kehittämistoimenpiteet oikeisiin kohteisiin. Syntyy tuloksia nopeasti ja helposti.

Hannun johtaman yrityksen yritysostojen integraatio oli epäonnistunut kolmen vuoden ajan, mutta ehdotusteni avulla Hannu integroi organisaation puolessa vuodessa yhteisen strategian toteutukseen.

Yrityksen myynnissä oli sisäistä kitkaa ja yhteistyön puutetta yrityksen perustamisesta alkaen, mutta tilanne parani viikoissa, kun toimitusjohtaja Janne muutti kokouksia, tavoiteasetantaan ja seurantaa vaatimattomien ehdotusteni perusteella.

Keskisuuressa yrityksessä oli neljän vuoden ajan yritetty siirtyä ratkaisumyyntiin, kunnes myyntijohtaja Erkki toteutti muutoksen puolessa vuodessa.

Asiakkaittemme henkilökuntaan kuuluvat kuvailevat kokemuksiaan mm näin:

“”On tapahtunut organisoituminen. Yksi liikkeellepanija oli haastattelujen tulokset. Herättiin siihen, mitä mieltä ihmiset on. Summa summarum sinun tekemä haastattelu oli draiveri tässä muutoksessa, joka tapahtui nopeammin kuin odotettiin. Havahduttiin siihen, että on kaksi leiriä. Se nopeutti ihan varmasti prosessia eikä oltais huomattu, että toimitaan eri tavoilla.”” Myyntijohtaja

”“Sulla hyvä palaute. Lopputulos oli asiallinen. Eniten arvoa oli, että annoit sysäyksen, että alettiin haluamaan muutosta.”” Myynti- ja markkinointijohtaja

”“Asiat joita tehtiin ja joita tapa on selkeästi puhdistanut porukan ilmapiiriä. Tää oli iso hyvä juttu. Prosessin myötä saatiin avattua ja puhuttu asioita, mitä ilman sua ei oltaisi tehty. Eniten arvoa oli siinä, että saatiin ihmiset sanomaan mitkä ei oltu sanottu.”” Toimitusjohtaja

Kun haluat vaihtaa ajatuksia myyntitoiminnan auditista ja analyysista, soita Heikki Luomalle numeroon 040 550 9200 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen heikki.luoma(at)actional.fi (Korvaa (at) merkit @:llä).