E-kirjojen avulla voi nostaa tuloksia uudelle tasolle

Hankkimalla varmuutta myyntiin ja markkinointiin syntyy tunne, että tekee oikeita asioita ja, että voi myös kertoa sen muille.

Tuhannet ihmiset ovat ladanneet näitä e-kirjoja ja oppilaitokset käyttävät niitä opetusaineistoina.

E-kirjat voi lukea ruudulla ja ne voi tulostaa.

Mitä haluaisit tapahtuvan strategian toteutumiseksi, myymiseksi, myyjien valmentamiseksi, tapaamisten soittamiseksi, myyvien kirjoitusten laatimiseksi?

Myyntijohtajille on tuttua, että määräämällä, käskemällä ja vaatimalla ei aina saa myyjiä tekemään sitä mitä haluaa. Se turhauttaa. Käyntimäärät jäävät mataliksi, soittoja ei tehdä ja asiakkaiden yhteydenottoja odotetaan agressiivisesti. Ja onnistuessaankin saa myyjät vain mukautumaan käskyyn. Kun myyjän sielu ja…

Saatko strategian toteutuksesta kaiken sen minkä haluat? Myynnistä voi puuttua jotakin. Se mitä haluat ei toteudu syystä, josta sinulla on epäilys ja haluat muutoksen. Toimitusjohtajana, myyntijohtajana tai myynnin parissa työskentelevänä sitä miettii kuinka myyntiä saisi toteutumaan tehokkaammin. Mikä olisi oikea…

Haluaisitko hyvin myyviä myyntikirjeitä, markkinointikirjeitä, sähköposteja tai nettisivuja? Laaditko seminaarikutsuja tai pyritkö sopimaan asiakastapaamisia sähköpostilla? Jos teet jotain noista on Myyvän kirjoittamisen aakkoset -erikoisraportti sinua varten. Se sisältä vinkkejä, ohjeita, neuvoja, osviittaa ja esimerkkejä hyvistä ja huonoista myyvistä kirjoituksista. Niillä…

Tässä kirjassa on tärkeimmät asiat myyntityössä onnistumiseen, kun sitä tehdään ihmiseltä ihmiselle. Kirjassa käydään läpi niin puhetaitoa, kuuntelun taitoa, kehonkieltä, myynnin vaiheet, kaupan päättäminen ja monia muita ihmisten vaikuttamiseen ja motivointiin liittyviä asioita. Kirja on myyjien lisäksi yrittäjille ja asiantuntijoille. Monille…

Nyt saat maksutta Pauli Vuorion kirjoittaman 45 euron arvoisen kirjan Menesty myyjänä - Mistä on hyvät myyjät tehty? Opit kirjasta oikeaa asennetta, jotta voit myydä paremmin kuinka myyjän persoonallisuus vaikuttaa myyntituloksiin huolellisesta valmistautumisesta asiakastapaamiseen kuinka vaikuttaa asiakkaaseen Pauli Vuorion kirjaa…

Strategian toteutus myyntitoiminnassa on kirjoituksia strategian kehittämisestä, itsensä ja muiden johtamisesta, myynnistä ja markkinoinnista. Siinä on 28 artikkelia strategian kehittämisestä ja toteuttamisesta. 77 artikkelia itsensä ja muiden johtamisesta. 88 artikkelia myynnistä ja markkinoinnista.   >> Toimitusjohtajan 7 huomioitavaa asiaa, jotka…

Olet ehkä joskus ihmetellyt miksi joku toinen ei tunnu tajuavan, vaikka asia on mielestäsi aivan selvä ja käsitelty. Ehkä muistat sellaisen tilanteen kollegan, esimiehen, alaisen tai asiakkaan kanssa. Syy voi olla, että toinen pyrkii muuhun kuin sinä. Ette pyri samaan.…

Monet hyvät myyjätkin aristelevat soittamista tuntemattomille ihmisille. Soittaminen on heille suorastaan kammottavaa. He siirtävät soittamista ja tekevät mieluimmin jotain muuta kuin soittavat. Seurauksena asiakashankinta jää tekemättä. Myyntisuppilo kuivuu. Myynti ei käy. Provisiot jäävät saamatta. Useimmat myyjät on opetettu soittamaan väärin.…

Olen koostanut 69 erilaista kaupan päättämisen tapaa, joiden toivon antavan kenelle tahansa myyjälle inspiraation omaan kaupan päättämiseen. Oppaan nimi on Kaupan päättäminen - 69 tapaa päättää kauppa ja saada tilaus. Annan oppaan ilmaiseksi, koska haluan osaltani tukea suomalaisten yritysten paremman…